2021-2022 Güz Dönemi için Veri Bilişimi Programı başvuruları 26 Nisan 2021’de başlayacaktır.

Veri Bilişimi, verinin kaynağından elde edilmesini, saklanmasını, güvenliğinin sağlanmasını, entegrasyonunu, dağıtımını, yönetimini, işlenerek faydalı bilgiye dönüştürülmesini, ve elde edilen bilginin kuruluşların etkinliğini artırmak üzere operasyonel süreçlerde kullanımını kapsayan geniş bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Veri bilişimi, doğası gereği disiplinlerarası bir niteliğe sahiptir. Bu yüksek lisans programının amacı öğrencilere bu disiplinerarası bakış açısını sağlayacak altyapıyı ve beceri grubunu kazandırmaktır.

Veri Bilişimi Yüksek Lisans Programı, Enformatik Enstitüsü tarafından sunulan yeni bir programdır. Program, veri bilişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayan bütünleşik bir müfredata sunar. Müfredat, makine öğrenimi ve derin öğrenmeyle ilgili ileri düzey dersler içerir.