2024-2025 Güz Yarıyılı için lisansüstü programlara başvurular 8 Nisan 2024 - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında ÖİBS (Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır. Tarihler ve son başvuru tarihleri ile ilgili güncellemeler için lütfen ODTÜ Akademik Takvimini kontrol ediniz.


Programa her türlü akademik geçmişe sahip öğrenciler başvurabilir. Gelen öğrenciler için ortak bir akademik temel, bilimsel hazırlık programı ile sağlanmaktadır.

Başvurunuzun değerlendirmeye alınması için gerekenler:

 • Türkiye'deki bir üniversiteden veya Yükseköğretim Kurulu'nun tanıdığı eşdeğer bir üniversiteden lisans derecesi,
 • ALES'ten en az 75 veya GRE Quantitative'den 713 (yeni sistemde 155) puan almış olmak,
 • En az 2,5 genel not ortalamasına sahip olmak,
 • TOEFL iBT'den en az 79, TOEFL PBT'den 550, veya ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavından 65 puan almış olmak,
 • En az iki tavsiye mektubu,
  • Bunlar gizlilik açısından doğrudan başvuru sisteminden gönderilmelidir.
  • Mevcut veya önceki eğitim kurumunuzdan bir öğretim üyesi tarafından sağlanan en az bir akademik tavsiye mektubu beklenmektedir.
 • ZORUNLU: İngilizce olarak yazılmış en fazla iki sayfalık bir niyet mektubu beklenmektedir. Mektubunuzda aşağıdaki konulara değinmeniz gerekmektedir:
  • Programımızdan nasıl haberdar oldunuz? Neden bir yüksek lisans programına başlamak istiyorsunuz?
  • Araştırma ilgi alanlarınız nelerdir? Bölümümüzdeki araştırmanız sırasında ne yapmayı planlıyorsunuz? Tez yazmak sizin için neden önemli?
  • Enformatik Enstitüsü'nden kimlerle çalışmak istersiniz? Beraber çalışmak istediğiniz öğretim üyesinin hangi yayınlarını ilginç buldunuz ve neden?
  • Bu yüksek lisans programı kişisel hedeflerinize ve iş hayatınıza nasıl katkı sağlayacak? Kariyer hedefleriniz nelerdir?
  • Eğitiminiz süresince bölümümüzde çalışmanız için sizi motive eden şey nedir?
  • Veri bilimi alanı ile ilgili daha önceki deneyimleriniz nelerdir (gönüllü olduğunuz projeler, sertifikalar, yarışmalar vb.)?
  • Daha önce takım çalışması içinde bulundunuz mu? Cevabınız evet ise, rolünüz neydi ve siz ve ekibiniz ne üzerinde çalıştınız? Ekip çalışmasıyla ilgili ne tür zorluklarla karşılaştınız ve bunlarla nasıl başa çıktınız? Ekibinizin bazı üyeleri sizin kadar iyi performans göstermezse nasıl tepki verirsiniz?
  • İşvereniniz çalışmalarınız sırasında size nasıl destek olacak (eğer varsa)? Çalışmalarınıza haftada ne kadar zaman ayırabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bölümümüzde geçirdiğiniz süre boyunca sağlıklı bir iş/yaşam/çalışma dengesini nasıl sağlarsınız?
  • Aksiliklerle nasıl başa çıkarsınız? Bugüne kadarki en büyük başarısızlığınız neydi ve bununla nasıl başa çıktınız?
 • Önceki iş ve proje deneyimlerinizi, stajlarınızı, burslarınızı vb. içeren bir özgeçmiş (isteğe bağlı).

Yukarıdaki gereklilikleri yerine getirmediğiniz takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Adaylar ALES (veya eşdeğeri) puanlarına (%50) ve lisans puanlarına (%50) göre kısa listeye alınır. Kısa listeye kalan adaylar mülakata davet edilir. Mülakattan sonra, nihai kabul kararları ALES puanları, genel not ortalaması ve adayın bölüme uygunluğunun bütünsel bir değerlendirmesine göre verilir.

Enformatik Enstitüsü programlarına başvuru koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://ii.metu.edu.tr/tr/basvuru-gereksinimleri adresine bakınız.

Kabuller Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin aşağıdaki maddesi uyarınca yapılmaktadır:

(12) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için %50’den az olmamak koşulu ile ALES veya eşdeğeri olarak kabul edilen sınav puanının ağırlığı ile bilimsel değerlendirmenin, İYS ve eşdeğeri olarak kabul edilen uluslararası sınav puanının, genel not ortalamasının (lisans ve/veya yüksek lisans), referans ve niyet mektubunun ve benzeri koşulların ağırlıkları, ilgili EABD tarafından belirlenir.

Başvuru Hakkında İletişim Bilgileri

Email: 


Son Güncelleme:
03/05/2024 - 16:05