Yüksek lisans programı bilimsel hazırlık programı ve ana programdan oluşmaktadır. Aşağıda IS, DI, MMI, MI, COGS kodlarıyla listelenen tüm dersler Enformatik Enstitüsü tarafından verilmektedir. Bilimsel hazırlık programının amacı programa kabul edilen öğrencilere ortak bir akademik altyapı hazırlamaktır. Öğrenciler lisans programlarında aldıkları dersleri ve notları göz önünde bulundurularak danışmanları ve akademik kurul kararıyla bazı derslerden muaf olabileceklerdir. Bilimsel hazırlık programı azami iki dönemde tamamlanabilecektir.

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri: 

 • IS 503 Database Concepts and Applications / CENG 302
 • IS 545 Object Oriented Programming and Data Structures / MI 545
 • DI 591 Probability and Statistics for Data Informatics / BIN 502 / CENG 222
 • DI 592 Mathematics for Data Informatics

Ana program, aşağıda belirtildiği şekilde, asgari 21 kredi karşılığı 2 zorunlu ders ve 5 seçmeli ders ile birlikte kredisiz tez, araştırma teknikleri ve seminer derslerinden oluşmaktadır: 

 • 2 adet kredili zorunlu ders 
 • En az 5 adet kredili seçmeli ders 
 • DI 590 Seminer dersi
 • DI 599 Tez dersi
 • DI 500 / MI 500 / CSEC 500 / COGS 500 Araştırma teknikleri ve etiği dersi

Kredili Zorunlu Dersler: 

Kredisiz Zorunlu Dersler: 

Öğrenciler, gereken asgari kredi miktarını tamamlamak üzere, zorunlu derslere ek olarak, aşağıda listelenen teknik seçmeli derslerden alabileceklerdir: 

Seçmeli Dersler: 

 • DI 504 / MMI 727 Foundations of Deep Learning
 • DI 710 Data Engineering
 • DI 722 Spatio-temporal Data Mining
 • DI 725 Transformers and Attention-Based Deep Networks
 • DI 728 Data Analytics Applications in Gaming and Entertainment
 • MMI 701 Multimedia Signal Processing
 • MMI 702 Machine Learning for Multimedia Informatics
 • MMI 706 Reinforcement Learning
 • MMI 711 Sequence Models in Multimedia
 • MMI 712 Machine Learning Systems Design and Deployment
 • MMI 714 Generative Models for Multimedia
 • MMI 726 Multimedia Standards
 • IS 535 Regulatory and Legal Aspects of Information Systems
 • IS 547 Cloud Computing: Technology and Business
 • IS 548 Mobile and Pervasive Computing
 • IS 566 Image Processing Algorithms
 • IS 577 Technology Entrepreneurship and Lean Startups
 • IS 580 Data Mining and Knowledge Discovery
 • IS 583 Social Media Analytics
 • IS 584 Deep Learning for Text Analytics
 • IS 585 Social Network Analysis
 • IS 586 Data Driven Organizations
 • IS 587 Big Data
 • IS 768 Applications of Audio Information Systems
 • IS 788 Digital Transformation: Management Technology and Organization
 • COGS 515 Artificial Intelligence for Cognitive Science
 • COGS 516 Introduction to Probabilistic Programming
 • COGS 566 Probabilistic Models of Cognition
 • MI 535 Biological Signal Analysis

Son Güncelleme:
16/02/2024 - 16:43