TÜBİTAK öncü bilim insanlarının Türkiye’de araştırma yapmalarını teşvik etmek için akademik izin dönemlerinde (sabbatical) ya da kısa süreli araştırma ziyaretlerinde Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için  destek vermektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü’nde yer alan Veri Bilişimi AnaBilim Dalı olarak alanlarında nitelikli çalışmalar yapmış başarılı öğretim üyesi adaylarını 2221 programı kapsamında işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız.

Başvuru Koşulları

  • Doktorasını tamamlamış ve yurt dışında doktora derecesi gerektiren bir işte çalışan konuk/akademik izinli bilim insanlarının (başvuru tarihi itibariyle en az 4 yıl süre ile bir üniversite, araştırma merkezi veya özel sektörde çalışıyor olması)
  • Akademik izin döneminde gelecek konuk bilim insanlarının en az 3 ay en çok 12 ay için kısa süreli davet edilecek konuk bilim insanları için 7 gün ile 3 ay arası geleceği kurum tarafından davet edilmesi,
  • Konuk/akademik bilim insanının program kapsamında başvuru dönemi ilk günü itibariyle son 3 yıl içerisinde toplamda 12 aydan fazla desteklenmemiş olması,
  • Program kapsamında destek almış bilim insanları aynı kişiyi yıl içerisinde davet süresi toplamda 12 ayı aşmamak üzere en çok 2 kez davet edebilmesi,

Burs / Destek Kapsamı

  • Türkiye’ye tek seferlik geliş ve dönüş yol giderleri,
  • Türkiye’de kalacakları sürelere göre günlük/aylık yaşam gideri katkısı ve 3-12 ay arası desteklenen bilim insanları için sağlık sigortası giderleri karşılanır (3-12 ay arası desteklenen bilim insanları için en fazla 70 TL/ay sağlık sigortası).
    • Akademik İzinli (Sabbatical) başvurular için 18.000.-TL/ay, Konuk Bilim İnsanlarına 15.000.-TL/ay 2021 yılı itibariyle destek verilebilir.

Destek Miktarı ve Süresi

Program her ay başvuruya açıktır. Öngörülen sonuç açıklama tarihi başvuruyu takip eden ay sonudur.

Kısa süreli davet edilecek konuk bilim insanları için 7 gün ile 3 ay arası, akademik izin döneminde gelecek konuk bilim insanlarının en az 3 ay en çok 12 ay desteklenmesi mümkündür.

Güncel bilgi ve detaylar için lütfen tıklayınız.