Programın amacı; Türkiye'de tezli yüksek lisans öğrenimi gören başarılı öğrencileri destekleyerek üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, ülkemizin önceliklerine ve sanayini ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik bilgi üretmek ve insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü'nde yer alan Veri Bilişimi Anabilim Dalı olarak yüksek lisans öğrencilerimizi burs programına başvurmaları konusunda teşvik ediyoruz.

Burs Kapsamı, Şartları ve Süresi:

Burs 12 aylık olup başvuranların T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmaları istenmektedir. Başvurular yılda iki kez açılmaktadır. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar başvurabiliyor.

Ayrıca öğrencinin tez çalışmasının gerçekleştirileceği özel sektör kuruluşu belirlenmeli ve sanayi onay yazısı alınmalıdır.

Başvuru dönemi ve data detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.